web analytics

องค์กรธุรกิจคุณธรรม : จัดอบรม10 องค์กรธุรกิจสงขลา

ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)​ ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรธุรกิจเอกชน” ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ริกิการ์เม้นส์ จำกัด และที่ปรึกษาโครงการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำองค์กรคุณธรรมว่า “การทำความดี ควรทำเป็นวิถีชีวิตให้อยู่ในชีวิตประจำวัน”

อ่านต่อบทความทั้งหมดที่นี้ครับ
http://www.moralcenter.or.th/%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/news/pr-news/388-22-11-62.htmlhttps://qrgo.page.link/MSn9Y

Copyright © 2019. All rights reserved.