web analytics

บริษัทบาธรูมดีไซน์ จำกัด

”องค์กรแห่งความสุข คือเป้าหมายของเรา”

บริษัทบาธรูมดีไซน์ จำกัด สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

บริษัทบาธรูมดีไซน์ จำกัด เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันมีพนักงาน 500 คน มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ำที่โดดเด่นด้านดีไซน์และมีคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยม โดยเริ่มจากการจำหน่ายฉากกั้นอาบน้ำ ตู้อาบน้ำ และหลังจากนั้นได้ดำเนินการประกอบชุดชั้นวางของอะคริลิกในห้องน้ำ windsurf ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน และครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด

ตามด้วยชุดผนังนวด ซึ่งเป็นรายแรกที่ผลิตในประเทศ ทดแทนการนำเข้า ทำให้มีราคาที่เหมาะสมและคุณภาพที่เป็นระดับโลก และสิ่งที่บริษัทฯ เน้นเป็นพิเศษคือ เรื่องของการออกแบบ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของสินค้า ระหว่างปี 2544 ถึง ปัจจุบัน ได้ขยายสินค้าสู่อ่างอาบน้ำ และได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้บริโภค ด้วยแนวคิดจากการออกแบบรูปทรงและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณภาพที่เทียบเท่าสินค้าต่างประเทศ ประกอบกับการบริการหลังการขายที่โดดเด่น และได้มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่อย่างระบบอ่างน้ำวนอัจฉริยะ I-SPA นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นที่เรื่องประโยชน์ของการใช้สอย พร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่โดดเด่นจนสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดในปัจจุบัน

นโยบายสำคัญสำหรับการบริหารและการคุณภาพชีวิตของพนักงาน ในมิติด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด เป็นผู้นำองค์กรนวัตกรรมของเอเชีย ที่น้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารองค์กรอย่างสมดุล เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ลูกค้า พนักงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน มีการบริหารงานภายใต้หลักคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วยคู่มือจรรยาบรรณ การใช้หลักธรรมาภิบาล “ความรักผู้อื่น”
ฉะนั้นหลักการบริหารหรือการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติของบริษัท อยู่บนหลักการของคำ ๓ คำ ได้แก่ “ความสุข” ที่เป็นเป้าหมาย “ความรัก” ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรและสุดท้ายคือ “ความสมดุล”
กิจกรรมสำคัญที่องค์กรดำเนินการ ในการส่งเสริมความดีของพนักงาน
ในส่วนของกิจกรรมสำคัญของบริษัทที่ผู้บริหารได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการทำความดีของพนักงานและให้เกิดความดีขึ้นในองค์กรนั้นประกอบไปด้วยกิจกรรมสำคัญๆที่หลากหลาย ตามหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9_ _ที่ว่า_“ประหยัด เรียบง่าย และได้ประโยชน์สูงสุด” _ โดยกิจกรรมมีทั้งในส่วนของภายในบริษัทและภายนอกบริษัท ได้แก่
• ใช้หลัก 3 R ในองค์กร Reduce Re-use และRecycle Reduce ก็คืออะไรที่ประหยัดพลังงานได้แข่งขันกัน กลุ่มไหนประหยัดได้นะครับ เรามี Incentive ให้ ยกตัวอย่างดังนี้ น้ำที่ไหลเข้าไปในแท๊งค์เสร็จแล้วหมุนเวียนใช้น้ำนำไปไปรดน้ำต้นไม้ได้ เศษอะคริลิคที่เกิดจากการทำงาน พนักงานเอามาทำกล่องรับบริจาคให้กับมูลนิธิต่าง ๆ และสภากาชาดทั่วประเทศทุกจังหวัด ตู้วางรองเท้า ตู้วางซีดี หรือแม้แต่ฉากกั้น Partition รวมทั้งอะไรที่สามารถเอามาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องซื้อก็นำมาประยุกต์ใช้
• จัดสรรทุนการศึกษาให้กับ บุตร หลานของ พนักงาน ให้ได้เรียนต่อ
• โครงการปลดหนี้ เพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการนำหนี้นอกระบบมาเป็นหนี้ในระบบและคอยติดตามอย่างใกล้ชิด
• ทำ Day Care เล็ก ๆ ไว้ต้อนรับลูกพนักงานมาดูแล ให้กินคนละกล่องมีขนมให้เขากินสอนเขาทำการบ้าน
• ตั้งชมรม ต่างๆเพื่อสอนเพื่อนร่วมงานและลูกหลานพนักงาน เช่น คนไหนเก่งคอมพิวเตอร์ตั้งชมรมคอมพิวเตอร์ คุณสอนคอมพิวเตอร์ให้เพื่อนหลังเลิกงาน คนไหนเก่งดนตรี ก็สอนดนตรีโดยบริษัทจะซื้อเครื่องดนตรีมาให้ สอนทำขนม ทำอาหารทั้งโรงงาน บริษัทมีงบประมาณนะซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้ เป็นงานจิตอาสาภายในองค์กร
• ทำแบบสำรวจค่าใช้จ่ายพนักงานทุกคน และจัดทำโครงการ เลี้ยงอาหารกลางวันและน้ำหวาน ช่วงที่ทำงานล่วงเวลา พนักงานที่ออกไปติดตั้งสินค้านอกสถานที่จะมีชุดอาหารกลางวันบริการ
• ตั้งร้านค้าเพื่อบริการสินค้า อุปโภค บริโภค ให้กับพนักงาน โดยบริษัทจะออกเงินซื้อของมาไว้รองรับพนักงานสามารถนำของไปก่อนจ่ายเงินสิ้นเดือน สิ้นปีมีปันผลให้
• กิจกรรมสำหรับวันพิเศษต่างๆของพนักงานและญาติ พี่น้อง ลูกหลาน เช่น วันเกิดพนักงาน โดยอนุญาตให้หยุดพักผ่อน และก่อนวันเกิด 1 วัน บริษัทจะเตรียมขนมเค้กมีชื่อพนักงานมาอวยพร ในไลน์ผลิตหรือในออฟฟิศบ้าง รวมทั้งผู้บริหารก็มาอวยพรให้อีกด้วย อีกทั้งมีจับฉลากวันเกิด ของขวัญจะเป็น รางวัลใหญ่ 1,000 บาทรองลงมา 500 บาท รางวัลเล็กสุดตั๋วดูหนัง 2 ใบ อีกทั้งยังมีการส่งการ์ดอวยพรไปยังพ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลาน ของพนักงานที่ต่างจังหวัดอีกด้วย และหากพนักงานจะส่งของขวัญให้พ่อให้แม่ที่ต่างจังหวัด บริษัทก็จะบริการส่งพัสดุไปให้ฟรี รวมทั้งวันครบรอบการแต่งงาน วันทำบุญครบรอบการเสียชีวิต บิดามารดา พนักงาน วันพ่อ วันแม่
• กิจกรรมดูแลเด็กกำพร้า ผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์ทุกวันพุธ
• ตั้งกองทุนพี่น้องบ้านช่วยพี่น้องด้านสังคม พนักงานที่ร่วมโครงการ จะหักเงินเดือนตามความสมัครใจ เช่น 20 50 100 บาท ก็ได้ และบริษัทจะเติมอีก 1 เท่า เพื่อนำไปช่วยใครที่ด้อยโอกาส ด้วยผ่านการหารือ ประชุมร่วมกันของกรรมการและสมาชิก มีกิจกรรมต่างๆเช่น การสร้างโรงเรียนบนดอย ไปทำห้องน้ำ ทำไฟฟ้าให้โรงเรียนบนดอย
• จัดตั้งโครงการ ธนาคารข้าว 4 หมู่บ้าน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
• จัดตั้งโครงการ กองทุนหมุนเวียนกลุ่มพริกแห้ง หมู หมู่บ้านกรูโบ จังหวัดตาก
• จัดตั้งธนาคารข้าว ธนาคารสุกร ให้กับคนของเราไม่มีเงินบริจาคได้บ้านไหนหมู่บ้านไหนบนดอยให้ข้าวกินนี่งบประมาณ 15,000 บาท ทำให้หมู่บ้าน 30 หลังคาเรือนอยู่ได้

จัดให้พนักงานบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน (ปีละ 4 ครั้ง) และร่วมบริจาคอวัยวะกับสภากาชาดไทย

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน
จากการที่บริษัทส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้พนักงาน เหมือนกับพนักงานเป็นญาติ พี่น้อง ทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร ส่งผลให้พนักงานในบริษัททำงานอย่างมีความสุข และมีแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นบุคลากรที่มีภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันผลกระทบจากภายนอกในด้านธุรกิจ และสามารถวางแผนธุรกิจให้ทันสมัยรองรับเทคโนโลยีที่กำลังปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ตอบโจทย์สังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ความเป็นสากลให้เป็นที่ยอมรับได้จากรางวัลต่างๆที่ได้รับจากการประกวดสุขภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เช่น รางวัลชนะเลิศครั้งแรกในรอบ 40-50 ปีของเอเชียทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

บทเรียนที่ได้/ข้อคิดที่อยากฝาก
บริษัทต้องการส่งเสริมให้เป็นองค์กรคุณธรรมโดยยึดหลัก“การพัฒนาอย่างสมดุล” ที่ประกอบด้วย สมดุลแรก เสา 3 ต้น (รู้เรา รู้เขา รู้โลก) “รู้เรา” หมายถึง พึ่งพาตนเองให้มากที่สุดองค์กรเราอย่าไปพึ่ง Outsource พึ่งต่างประเทศเยอะนะ พึ่งโรงงาน พึ่งเทคโนโลยีที่ต่างประเทศมากก็ไม่ได้ “รู้เขา” คือ มีเหตุมีผล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดนี้เราจะมีนโยบายปฏิบัติกับเขาอย่างไรให้เขากลับมาเกื้อหนุนเราได้ และ “รู้โลก” ภูมิคุ้มกันที่เปลี่ยน กับโลกที่เปลี่ยน บริษัทมีแผนปรับตัวอย่างไร สมดุลที่ 2 คือ อย่าพัฒนาแค่คนเก่ง หรือ Promote แค่คนเก่ง ให้ใช้คุณธรรมเข้ามา หาวิธีรับ พัฒนา แล้ว Promote คนดีด้วย และสุดท้ายสำคัญที่สุด คือ สมดุลที่ 3 เป้าหมาย ธุรกิจไม่ใช่แค่มองกำไรอย่างเดียว เราต้องมองความสุข ใน Vision ของเรา และพอเกิดความสุขและกำไร ให้แบ่งปันต่อผู้ถือหุ้นแล้ว ลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อมรวมทั้งคู่ค้าต่างๆ และตัวเราต้องได้รับประโยชน์และความสุขไปด้วยกัน

Copyright © 2019. All rights reserved.