web analytics

สื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร

🎉🎉 มาแล้วจ้า !!! มีกิจกรรมดีๆ สนุกๆสำหรับองค์กรธุรกิจ

📢 ขอเชิญองค์กรที่สนใจร่วมส่งผลงานประกวดการทำ สื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ในรูปแบบคลิปวีดีโอความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 5 นาที

เนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นคุณธรรมพื้นฐาน(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) โดยต้องนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19

ผู้ประสงค์ประกวดสามารถส่งข้อมูลการประกวดในรูปแบบของคลิป VDO

มาที่อีเมล์ moralbusiness62@gmail.com , happy.sittiporn@gmail.com หมดเขตการส่งผลงานในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สนใจกรอกใบสมัคร และหลักเกณฑ์ในการประกวด ได้ที่ >>> https://qrgo.page.link/pgM7z

 

 

 

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.