web analytics

System

องค์กรธุรกิจคุณธรรม : สร้างคนดี เพื่อสังคมดี

ขอบคุณ คลังข้อมูลดิจิทัลด้านคุณธรรมความดี สำหรับบทความ “องค์กรธุรกิจคุณธรรม : สร้างคนดี เพื่อสังคมดี” ครับ อ่านต่อบทความทั้งหมดที่นี้ครับ https://qrgo.page.link/MSn9Y

หลักสูตร นักส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ” รุ่นที่ ๓

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมหลักสูตร “นักส่งเสริมองค์กรคุณธรรมภาคธุรกิจ” รุ่นที่ ๓ (กระบวนการพัฒนาคนเก่ง คนดี เพื่อรากฐานที่มั่นคงขององค์กร) ภายใต้โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องเอ็มเมอรัล (Emerald) โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม       การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบความสมดุล ๓ ประการ คือ ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive) การทำธุรกิจเพื่อสังคม ที่ต่อยอดมาสู่ SE (Social Enterprise) และการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Environmental) ซึ่งเป็นการมุ่งพัฒนาคนในองค์กรให้เป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีระบบตรวจสอบที่ดีเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บนหลักคิดของศาสตร์พระราชากับกระบวนการพัฒนาองค์กรด้วย MIO […]

MORAL BUSINESS FORUM นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ดำเนินการโดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิหัวใจอาสา จัดงาน นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน “Moral Business Forum 2019” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา ให้เกียรติมาเป็นประธาน เปิดงาน ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 160 คน จาก 80 องค์กร รวมทั้งมีองค์กรที่ได้มาร่วมจัดบูธนิทรรศการ จำนวน 9 องค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) Happy Workplace Center แผ่นดินไพร บริษัท เจ เอช อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) […]

บริษัทบาธรูมดีไซน์ จำกัด

”องค์กรแห่งความสุข คือเป้าหมายของเรา” บริษัทบาธรูมดีไซน์ จำกัด สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข บริษัทบาธรูมดีไซน์ จำกัด เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันมีพนักงาน 500 คน มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ำที่โดดเด่นด้านดีไซน์และมีคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยม โดยเริ่มจากการจำหน่ายฉากกั้นอาบน้ำ ตู้อาบน้ำ และหลังจากนั้นได้ดำเนินการประกอบชุดชั้นวางของอะคริลิกในห้องน้ำ windsurf ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน และครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด

บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด

สร้างวัฒนธรรม “ความสุข” ในการบริหารงาน     กว่าจะมาเป็นองค์กรแห่งความสุขต้นแบบ บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ดำเนินธุรกิจสิ่งทอ ตัดเย็บชุดชั้นในชาย/หญิง ชุดออกกำลังกาย เสื้อยืด เสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น อเมริกา และประเทศในแถบยุโรป ด้วยจำนวนพนักงานเกือบ 600 คน และ 1 ใน 3 เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน

กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรักษา ร่วมพัฒนา เส้นทางของกลุ่มบริษัทชัยบูรณ์ในวันนี้ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน เช่น กาวอัด หมึกพิมพ์สกรีนและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพิมพ์สกรีนทุกชนิดและครบวงจรมานานกว่า 57 ปี และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ DTG เครื่องพิมพ์ดิจิตอลโดยจัดการการบริการให้ครอบคลุมทั่วทุกภาค ทุกจังหวัดของประเทศ สำหรับในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ได้จัดตั้งสำนักงานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วโดยมี 2 สาขา คือ ปทุมวันและ ปทุมธานี

กลุ่มบริษัทเอจีซี (AGC Group) ประเทศไทย

“ส่งเสริมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน” กว่าจะมาเป็น AGC Group ในการก้าวเข้าสู่องค์กรธุรกิจคุณธรรม กลุ่มบริษัทเอจีซี (AGC Group) ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท อาซาฮีกลาส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยบริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด มหาชน บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด บริษัท เอจีซี เทคโนโลยี โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด มีประวัติยาวนานกว่าศตวรรษ นับตั้งแต่ บริษัท อาซาฮี กลาส ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตกระจกแผ่นรายแรกของประเทศญี่ปุ่น

บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

“ธุรกิจคู่คุณธรรม” สร้างองค์กรคนดี ปลอดคอรัปชั่น กว่าจะมาเป็นไลอ้อนในวันนี้ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย)จำกัด เดิมมีชื่อว่า บริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟทแอนด์ออย (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และบริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟทแอนด์ออย จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตผงซักฟอกและแชมพูในประเทศไทยทดแทนการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และเริ่มดำเนินกิจการในปี พ.ศ. 2512 ปัจจุบันบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคในครัวเรือนมากมาย ทั้งผงซักฟอก ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ครีมอาบน้ำ น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน ฯลฯ

บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)

“พัฒนาคุณธรรมคน ด้วยหลัก 4 ม. ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้…..แม่น้ำทำอะไร…. บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นก่อตั้งเป็นบริษัทเมื่อ พ.ศ.2534 จากโรงงานผลิตสแตนเลสชนิดรีดเย็นเล็กๆ ที่ผลิตสินค้าลวดและเพลาป้อนสู่ตลาดสแตนเลสของไทย ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ. สมุทรปราการ ก็ค่อยๆ เติบโตและเพิ่มศักยภาพกำลังการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) ได้เติบโตเป็นผู้นำในการผลิต รีดเย็นลวด และเพลา ทั้งสแตนเลสและเหล็กคาร์บอน โดยจัดจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศสัดส่วนประมาณ ด้วยการคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าจนได้การยอมรับจากอุตสาหกรรมรถยนต์จากญี่ปุ่นและยุโรปอย่างต่อเนื่องเสมอมา

ผึ้งน้อยเบเกอรี่ : วินัยการเงินสร้างสุขในองค์กร

กว่าจะมาเป็นผึ้งน้อยเบเกอรี่ต้นแบบองค์กรแห่งความสุข เมื่อย้อนไป 50 กว่าปี  คุณผ่องพรรณ  ปาละพงศ์  กรรมการผู้จัดการบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ในปัจจุบัน  เดิมบ้านเกิดอยู่จังหวัดลำพูน เคยประกอบธุรกิจต่างๆมาแล้วมากมาย โดยคลุกคลีกับการค้าขายมาตั้งแต่เด็กๆ ทั้งขายพืชผัก กับข้าวพื้นเมือง ขนม น้ำมัน เกลือ น้ำตาล ทำขนมครก ทองหยิบ ทองหยอด ขนมไทย กะปิ หรือแม้กระทั่งเสริมสวยและตัดเย็บผ้า เป็นต้น

1 2 3 4 5
Copyright © 2019. All rights reserved.