web analytics

System

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) สาขา SMM5

“วินัยสร้างชีวิต สามมิตรเดินตามแนวคิดความพอเพียง” รู้จักกับ บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2502 โดยดําเนินธุรกิจผลิตแหนบรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด ในปี พ.ศ.2510 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์และรถบรรทุกสําหรับโรงงานผู้ประกอบรถยนต์แล้วจึงได้พัฒนามาสู่การผลิตและจําหน่ายพาหนะ เพื่อการขนส่งของตนเองภายใต้แบรนด์ “สามมิตร” ได้แก่ รถดัมพ์ รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วง รถบรรทุกออกแบบพิเศษสำหรับใช้งานเฉพาะด้าน และผลิตชิ้นส่วนสำหรับใช้ในรถดัมพ์ รถพ่วง และรถกึ่งรถพ่วง เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นด้วย ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามมิตรมอเตอร์สฯ ได้มีความตั้งใจแน่วแน่ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะไปสู่การเป็น “One Stop Logistics Solution Provider” โดยเน้นการสร้างความคุ้มค่าให้กับลูกกค้า และสนองตอบต่อแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้บริหารของบริษัทฯตระหนักดีว่า ต้นทุนของผู้ประกอบการภาคขนส่งนั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาสินค้าในกลุ่มพลังงานทางเลือก เพื่อช่วยลดภาระ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการและสนับสนุนภาคการเกษตร ที่นับได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรแกนหลักของประเทศอันมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตอย่างมั่นคง ปัจจุบันบริษัทสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง […]

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

“ความรักความไว้ใจ คือสายใยหลอมรวมคนในองค์กร”     รู้จัก บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน) บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอาหารทะเลแปรรูป ส่งออกผลิตภัณฑ์ทูน่า ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บรรจุกระป๋องรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ  มีโรงงานตั้งอยู่ที่ 333 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2524 ด้วยทุนจดทะเบียน 360 ล้านบาท มีเป้าหมายผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)

“สตาร์ปริ๊นท์ ทำดี ทำได้ทุกที่ทุกเวลา”   ข้อมูลพื้นฐานองค์กร บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1992 เริ่มจากการทำธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษแข็ง สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดย ทำการผลิตอยู่ในห้องแถวเล็กๆ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แต่ด้วยความขยันอดทน ของผู้บริหารที่พยายามพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งในปีค.ศ. 2014 จึงมีฐานลูกค้า ใหญ่ขึ้น ธุรกิจขยายตัวมากขึ้น

บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

“หลักธรรมนำความคิด ชีวิตสุขจริงหนอ”      รู้จักกับบางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นบริษัททำธุรกิจผลิตกระป๋องบรรจุเครื่องดื่ม เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 โดยการร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการของไทยกับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ของญี่ปุ่น บริษัท โตโยไซกัน ไกชา ผลิตกระป๋องอลูมิเนียม 2 ชิ้น สำหรับบรรจุเครื่องดื่มเป็นรายแรกของประเทศไทย

บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จํากัด

“แสงธรรมนำชีวี วิถีแห่งความพอเพียง ”   รู้จักกับแสงไทยเมตัลดรัม บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด ได้ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบล  บางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทแสงไทย ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตถังโลหะ สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อบริการลูกค้านำไปบรรจุสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมัน อาหาร ผลผลิตการเกษตร และเคมีภัณฑ์ เป็นผู้ผลิตถังโลหะคุณภาพสูงรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บริษัท ตะล่อมสินพลาสติก จำกัด

“สุขแท้ด้วยความเข้าใจ ห่วงใย และแบ่งปัน”   รู้จักกับตะล่อมสินพลาสติก            บริษัท ตะล่อมสินพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบเกี่ยวกับพลาสติกและปิโตรเคมี ให้กับ กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2517 ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยความใกล้ชิดเหมือนครอบครัวเดียวกัน จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากว่า 40 ปี

บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)

“การให้คือหัวใจแห่ง ความรัก ความผูกพัน ต่อองค์กร”     ข้อมูลเบื้องต้นองค์กร   บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 202 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พื้นที่ 24,368 ตารางเมตร เป็นบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ ชุดสายไฟสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งเทอร์มินอลสำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ด้วยปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ว่า “Before We Build Parts, We Build People” หมายถึง “ก่อนที่เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ เราต้องสร้างคนก่อน” สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นการขับเคลื่อนองค์กร ที่ได้ให้ความสำคัญกับกำลังคนมาเป็นอันดับแรก พร้อมด้วยนโยบายคุณภาพที่บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารการผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งคุณภาพต้นทุนและการส่งมอบสินค้า ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า

บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด

“ความกตัญญู เป็นเครื่องหมายของคนดี”   รู้จักกับ คิวพี (ประเทศไทย) บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด คือบริษัทเจ้าแรกที่ผลิตมายองเนสขึ้นในประเทศไทย โดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ที่บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทคิวพี คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ร่วมทำบันทึกข้อตกลงการผลิตมายองเนสในประเทศไทย จากนั้นในปี พ.ศ. 2530 จึงได้จดทะเบียนบริษัทในนามบริษัทไทยคิวพี จำกัด โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทสหกรุ๊ปและบริษัทคิวพี คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตน้ำส้มสายชูกลั่นและมายองเนส ยี่ห้อคิวพี ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้จัดตั้งบริษัทใหม่ในชื่อ บริษัทเอกเสาวรส จำกัด โดยเป็นการร่วมทุนของบริษัทเดิม และย้ายโรงงานมาอยู่ที่ ต.หลุมดำ อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานในปัจจุบัน โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ

บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด

“รวมพลัง  สร้างคนดี มีจิตอาสา”     รู้จักเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัด เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเลคโทรนิคขนาดใหญ่  ซึ่งมีสาขาอยู่ในหลายประเทศ  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เข้าไปอยู่ในทุกอุปกรณ์ทางอิเลคโทรนิค เช่น Notebook โทรศัพท์ ยานพาหนะ ซึ่งถึอได้ว่าเข้าไปอยู่เกือบทุกธุรกิจ  ปัจจุบันได้ควบรวมกับบริษัท HGST และบริษัท SanDisk กล่าวได้ว่า เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) โดยมีเป้าหมายว่า บริษัทจะเป็นผู้นำด้านการเก็บข้อมูล และคลังข้อมูล  ในการดำเนินงานบริษัทมีพนักงาน ประมาณ 17,400 กว่าคน (นวนคร+บางประอิน)  และมีพนักงานที่จังหวัดปราจีนบุรีอีก 8,000 คน บริษัทก่อตั้งมาประมาณ 27 ปี ซึ่งได้ทำหน้าที่บริหารจัดการคนทั้งหมด 4 รุ่น แยกออกตามช่วงอายุของคนทำงาน โดยมีโจทย์ที่สำคัญคือ จะทำอย่างไรให้คนแต่ละรุ่นอยู่ทำงานในองค์กรได้อย่างมีความสุข

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด

“องค์กรแห่งการให้ ใส่ใจคุณภาพชีวิต”     จากชาวเกาะสู่ความเป็นเทพผดุงพรมะพร้าว บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด หรือเรียกกันในนาม “กะทิชาวเกาะ” เปิดดำเนินธุรกิจตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจขายส่งและปลีกมะพร้าวลูก และได้ขยายธุรกิจออกไปในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น กะทิกระป๋อง กะทิผง เนื้อมะพร้าวอบแห้ง น้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง เป็นต้น มีธุรกิจในเครือ 3 บริษัทได้แก่  1) โรงงานชาวเกาะ เป็นโรงงานแห่งแรกของกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าว ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 ใช้ชื่อ “ชาวเกาะ” หมายถึงคนที่อาศัยบนเกาะสมุย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวแหล่งใหญ่ของประเทศในสมัยนั้น “ชาวเกาะ” นำมาใช้เป็นชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มาจากมะพร้าว

1 2 3 4 5
Copyright © 2019. All rights reserved.