web analytics

องค์กรต้นแบบ

อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด(มหาชน) “อินโดรามารวมใจ ผ่าภัยโควิด-19” ในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 อย่างรุนแรง ที่ไม่เพียงคุกคามสุขภาพของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาล ประเทศไทยถือว่าประสบความสำเร็จที่คนไทยร่วมใจกันต่อสู้กับโรคระบาดจนสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้อย่างน่าพอใจ จึงนำมาสู่การผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ เพื่อวิถีชีวิตและวิถีธุรกิจจะกลับมาเริ่มดำเนินการได้อีกครั้งท่ามกลาง “ภาวะปกติใหม่” หรือ new normal ไวรัสโควิด -19 ได้เปลี่ยนให้โลกใบนี้ไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไป

บริษัทบาธรูมดีไซน์ จำกัด

”องค์กรแห่งความสุข คือเป้าหมายของเรา” บริษัทบาธรูมดีไซน์ จำกัด สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข บริษัทบาธรูมดีไซน์ จำกัด เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันมีพนักงาน 500 คน มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ในห้องน้ำที่โดดเด่นด้านดีไซน์และมีคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีเยี่ยม โดยเริ่มจากการจำหน่ายฉากกั้นอาบน้ำ ตู้อาบน้ำ และหลังจากนั้นได้ดำเนินการประกอบชุดชั้นวางของอะคริลิกในห้องน้ำ windsurf ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน และครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด

บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด

สร้างวัฒนธรรม “ความสุข” ในการบริหารงาน     กว่าจะมาเป็นองค์กรแห่งความสุขต้นแบบ บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ในอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ดำเนินธุรกิจสิ่งทอ ตัดเย็บชุดชั้นในชาย/หญิง ชุดออกกำลังกาย เสื้อยืด เสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น อเมริกา และประเทศในแถบยุโรป ด้วยจำนวนพนักงานเกือบ 600 คน และ 1 ใน 3 เป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน

กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรักษา ร่วมพัฒนา เส้นทางของกลุ่มบริษัทชัยบูรณ์ในวันนี้ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน เช่น กาวอัด หมึกพิมพ์สกรีนและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพิมพ์สกรีนทุกชนิดและครบวงจรมานานกว่า 57 ปี และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ DTG เครื่องพิมพ์ดิจิตอลโดยจัดการการบริการให้ครอบคลุมทั่วทุกภาค ทุกจังหวัดของประเทศ สำหรับในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ได้จัดตั้งสำนักงานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วโดยมี 2 สาขา คือ ปทุมวันและ ปทุมธานี

กลุ่มบริษัทเอจีซี (AGC Group) ประเทศไทย

“ส่งเสริมจิตอาสาเพื่อการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน” กว่าจะมาเป็น AGC Group ในการก้าวเข้าสู่องค์กรธุรกิจคุณธรรม กลุ่มบริษัทเอจีซี (AGC Group) ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท อาซาฮีกลาส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ประกอบไปด้วยบริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด มหาชน บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด บริษัท เอจีซี เทคโนโลยี โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด มีประวัติยาวนานกว่าศตวรรษ นับตั้งแต่ บริษัท อาซาฮี กลาส ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตกระจกแผ่นรายแรกของประเทศญี่ปุ่น

บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

“ธุรกิจคู่คุณธรรม” สร้างองค์กรคนดี ปลอดคอรัปชั่น กว่าจะมาเป็นไลอ้อนในวันนี้ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย)จำกัด เดิมมีชื่อว่า บริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟทแอนด์ออย (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด และบริษัท เดอะ ไลอ้อน แฟทแอนด์ออย จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตผงซักฟอกและแชมพูในประเทศไทยทดแทนการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น และเริ่มดำเนินกิจการในปี พ.ศ. 2512 ปัจจุบันบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคในครัวเรือนมากมาย ทั้งผงซักฟอก ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ครีมอาบน้ำ น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน ฯลฯ

บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)

“พัฒนาคุณธรรมคน ด้วยหลัก 4 ม. ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้…..แม่น้ำทำอะไร…. บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นก่อตั้งเป็นบริษัทเมื่อ พ.ศ.2534 จากโรงงานผลิตสแตนเลสชนิดรีดเย็นเล็กๆ ที่ผลิตสินค้าลวดและเพลาป้อนสู่ตลาดสแตนเลสของไทย ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ. สมุทรปราการ ก็ค่อยๆ เติบโตและเพิ่มศักยภาพกำลังการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) ได้เติบโตเป็นผู้นำในการผลิต รีดเย็นลวด และเพลา ทั้งสแตนเลสและเหล็กคาร์บอน โดยจัดจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศสัดส่วนประมาณ ด้วยการคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าจนได้การยอมรับจากอุตสาหกรรมรถยนต์จากญี่ปุ่นและยุโรปอย่างต่อเนื่องเสมอมา

ผึ้งน้อยเบเกอรี่ : วินัยการเงินสร้างสุขในองค์กร

กว่าจะมาเป็นผึ้งน้อยเบเกอรี่ต้นแบบองค์กรแห่งความสุข เมื่อย้อนไป 50 กว่าปี  คุณผ่องพรรณ  ปาละพงศ์  กรรมการผู้จัดการบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ในปัจจุบัน  เดิมบ้านเกิดอยู่จังหวัดลำพูน เคยประกอบธุรกิจต่างๆมาแล้วมากมาย โดยคลุกคลีกับการค้าขายมาตั้งแต่เด็กๆ ทั้งขายพืชผัก กับข้าวพื้นเมือง ขนม น้ำมัน เกลือ น้ำตาล ทำขนมครก ทองหยิบ ทองหยอด ขนมไทย กะปิ หรือแม้กระทั่งเสริมสวยและตัดเย็บผ้า เป็นต้น

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) สาขา SMM5

“วินัยสร้างชีวิต สามมิตรเดินตามแนวคิดความพอเพียง” รู้จักกับ บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2502 โดยดําเนินธุรกิจผลิตแหนบรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด ในปี พ.ศ.2510 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์และรถบรรทุกสําหรับโรงงานผู้ประกอบรถยนต์แล้วจึงได้พัฒนามาสู่การผลิตและจําหน่ายพาหนะ เพื่อการขนส่งของตนเองภายใต้แบรนด์ “สามมิตร” ได้แก่ รถดัมพ์ รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วง รถบรรทุกออกแบบพิเศษสำหรับใช้งานเฉพาะด้าน และผลิตชิ้นส่วนสำหรับใช้ในรถดัมพ์ รถพ่วง และรถกึ่งรถพ่วง เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นด้วย ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามมิตรมอเตอร์สฯ ได้มีความตั้งใจแน่วแน่ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะไปสู่การเป็น “One Stop Logistics Solution Provider” โดยเน้นการสร้างความคุ้มค่าให้กับลูกกค้า และสนองตอบต่อแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้บริหารของบริษัทฯตระหนักดีว่า ต้นทุนของผู้ประกอบการภาคขนส่งนั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาสินค้าในกลุ่มพลังงานทางเลือก เพื่อช่วยลดภาระ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการและสนับสนุนภาคการเกษตร ที่นับได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรแกนหลักของประเทศอันมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตอย่างมั่นคง ปัจจุบันบริษัทสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง […]

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน)

“ความรักความไว้ใจ คือสายใยหลอมรวมคนในองค์กร”     รู้จัก บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน) บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอาหารทะเลแปรรูป ส่งออกผลิตภัณฑ์ทูน่า ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บรรจุกระป๋องรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ  มีโรงงานตั้งอยู่ที่ 333 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตําบลพะวง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2524 ด้วยทุนจดทะเบียน 360 ล้านบาท มีเป้าหมายผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

1 2 3
Copyright © 2019. All rights reserved.