web analytics

พอเพียง

กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรักษา ร่วมพัฒนา เส้นทางของกลุ่มบริษัทชัยบูรณ์ในวันนี้ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน เช่น กาวอัด หมึกพิมพ์สกรีนและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพิมพ์สกรีนทุกชนิดและครบวงจรมานานกว่า 57 ปี และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ DTG เครื่องพิมพ์ดิจิตอลโดยจัดการการบริการให้ครอบคลุมทั่วทุกภาค ทุกจังหวัดของประเทศ สำหรับในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ได้จัดตั้งสำนักงานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วโดยมี 2 สาขา คือ ปทุมวันและ ปทุมธานี

บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)

“พัฒนาคุณธรรมคน ด้วยหลัก 4 ม. ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้…..แม่น้ำทำอะไร…. บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นก่อตั้งเป็นบริษัทเมื่อ พ.ศ.2534 จากโรงงานผลิตสแตนเลสชนิดรีดเย็นเล็กๆ ที่ผลิตสินค้าลวดและเพลาป้อนสู่ตลาดสแตนเลสของไทย ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ. สมุทรปราการ ก็ค่อยๆ เติบโตและเพิ่มศักยภาพกำลังการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) ได้เติบโตเป็นผู้นำในการผลิต รีดเย็นลวด และเพลา ทั้งสแตนเลสและเหล็กคาร์บอน โดยจัดจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศสัดส่วนประมาณ ด้วยการคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าจนได้การยอมรับจากอุตสาหกรรมรถยนต์จากญี่ปุ่นและยุโรปอย่างต่อเนื่องเสมอมา

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) สาขา SMM5

“วินัยสร้างชีวิต สามมิตรเดินตามแนวคิดความพอเพียง” รู้จักกับ บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2502 โดยดําเนินธุรกิจผลิตแหนบรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด ในปี พ.ศ.2510 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์และรถบรรทุกสําหรับโรงงานผู้ประกอบรถยนต์แล้วจึงได้พัฒนามาสู่การผลิตและจําหน่ายพาหนะ เพื่อการขนส่งของตนเองภายใต้แบรนด์ “สามมิตร” ได้แก่ รถดัมพ์ รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วง รถบรรทุกออกแบบพิเศษสำหรับใช้งานเฉพาะด้าน และผลิตชิ้นส่วนสำหรับใช้ในรถดัมพ์ รถพ่วง และรถกึ่งรถพ่วง เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นด้วย ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามมิตรมอเตอร์สฯ ได้มีความตั้งใจแน่วแน่ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะไปสู่การเป็น “One Stop Logistics Solution Provider” โดยเน้นการสร้างความคุ้มค่าให้กับลูกกค้า และสนองตอบต่อแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้บริหารของบริษัทฯตระหนักดีว่า ต้นทุนของผู้ประกอบการภาคขนส่งนั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาสินค้าในกลุ่มพลังงานทางเลือก เพื่อช่วยลดภาระ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการและสนับสนุนภาคการเกษตร ที่นับได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรแกนหลักของประเทศอันมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตอย่างมั่นคง ปัจจุบันบริษัทสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง […]

บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จํากัด

“แสงธรรมนำชีวี วิถีแห่งความพอเพียง ”   รู้จักกับแสงไทยเมตัลดรัม บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด ได้ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบล  บางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทแสงไทย ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตถังโลหะ สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อบริการลูกค้านำไปบรรจุสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมัน อาหาร ผลผลิตการเกษตร และเคมีภัณฑ์ เป็นผู้ผลิตถังโลหะคุณภาพสูงรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด

“ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยพลังแห่งสติ ตามวิถีศาสตร์พระราชา” รู้จักกับ บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้น พ.ศ. 2539 ณ ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระสอบพลาสติกทอสานและกระสอบเคลือบลามิเนต ลูกค้าหลักได้แก่ โรงสีข้าว โรงงานน้ำตาล โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานแป้งหมักขนมจีน โรงงานแป้งมันสำปะหลัง เป็นต้น มีลูกค้าประมาณ 300 ราย ครอบคลุมกว่า 40 จังหวัด

Copyright © 2019. All rights reserved.