web analytics

คุณธรรม

อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด(มหาชน) “อินโดรามารวมใจ ผ่าภัยโควิด-19” ในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤติโควิด-19 อย่างรุนแรง ที่ไม่เพียงคุกคามสุขภาพของมนุษย์เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาล ประเทศไทยถือว่าประสบความสำเร็จที่คนไทยร่วมใจกันต่อสู้กับโรคระบาดจนสามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้อย่างน่าพอใจ จึงนำมาสู่การผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ เพื่อวิถีชีวิตและวิถีธุรกิจจะกลับมาเริ่มดำเนินการได้อีกครั้งท่ามกลาง “ภาวะปกติใหม่” หรือ new normal ไวรัสโควิด -19 ได้เปลี่ยนให้โลกใบนี้ไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไป

สื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร

🎉🎉 มาแล้วจ้า !!! มีกิจกรรมดีๆ สนุกๆสำหรับองค์กรธุรกิจ 📢 ขอเชิญองค์กรที่สนใจร่วมส่งผลงานประกวดการทำ สื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร ในรูปแบบคลิปวีดีโอความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 5 นาที เนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นคุณธรรมพื้นฐาน(พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา) โดยต้องนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ผู้ประสงค์ประกวดสามารถส่งข้อมูลการประกวดในรูปแบบของคลิป VDO มาที่อีเมล์ moralbusiness62@gmail.com , happy.sittiporn@gmail.com หมดเขตการส่งผลงานในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สนใจกรอกใบสมัคร และหลักเกณฑ์ในการประกวด ได้ที่ >>> https://qrgo.page.link/pgM7z          

บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด “พลิกวิกฤตผ่าโควิด -19”

โดย สิทธิพร กล้าแข็ง ช่วงระหว่างการเกิดวิกฤต Covid-19 ขึ้นนี้ ทุกคนก็คงเห็นแล้วว่าโรคระบาดนี้ทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงไปทั่วโลก ไม่เฉพาะแต่เรื่องการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของผู้คนเท่านั้น แต่การป้องกันโดยใช้มาตรการสร้างระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ทำให้ส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่ สิ่งที่ตามมาที่เราเห็นก็คือการว่างงานจำนวนมหาศาล เพราะหลายธุรกิจต้องหยุดหรือชะลอการดำเนินงาน มีการคาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะติดลบอย่างมาก และคงเป็นไปอย่างนี้จนกว่าจะได้มีการผลิตวัคซีนหรือยาออกมาปราบไวรัสตัวนี้ ซึ่งทางวงการแพทย์เองต่างก็คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 2 ปีต่อจากนี้ ในระหว่างนี้ทุกประเทศก็คงอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์จำนวนมากเชื่อว่า โลกหลังวิกฤต Covid-19 จะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างแน่นอน เพราะถ้าสังเกตดู ในระหว่างเกิดวิกฤต Covid-19 นี้ มีหลายอย่างที่ทำให้ชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป และอาจไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคม ประเทศก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้า ต้องดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น ประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยที่ระบบเศรษฐกิจจำต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศ ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกัน มีหลายบริษัทที่ต้องปิดตัวไป ต้องหยุดกิจการชั่วคราว ต้องลดคน ลดเวลาทำงาน ลดเงินเดือน เพื่อประคองให้ธุรกิจอยู่ได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์เช่นนี้ แต่ก็ยังมีบางองค์กรที่อาจจะเติบโตสวนกระแส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับตัว และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์กร ที่จะมองเห็นโอกาสในท่ามกลางความวิกฤตทางสังคม ซึ่งองค์กรที่จะกล่าวถึงวันนี้คือบริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การบริหารของ คุณพงษ์สิน เฉิดฉายพันธุ์ […]

บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดยุทธการสู้โควิด 19

บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดยุทธการสู้โควิด 19 โดย สิทธิพร กล้าแข็ง เป็นที่ทราบกันดีว่าในขณะนี้ (พ.ศ.2563) เกิดสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนทั้งโลก รวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ การเมืองหรือสิ่งแวดล้อม ล้วนแล้วแต่ได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ ที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศได้รับความเสียหายอย่างหนัก ส่งผลให้องค์กรธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการ หรือบางแห่งต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจ บางที่ต้องลดคนทำงาน ลดค่าตอบแทนเพื่อประคองไม่ให้องค์กรต้องหยุดกิจการ ทำให้คนทำงานในองค์กรได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง แต่ก็ยังมีหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวสู้วิกฤติครั้งนี้จนประคองกิจการให้ดำเนินไปได้ หนึ่งในนั้นคือ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มีพนักงานอยู่ในความดูแลจำนวน 400 คน อุโมงค์ฆ่าเชื้อที่องค์กรผลิตขึ้นมาใช้เองในบริษัท ผู้บริหารของ สตาร์เฟล็กซ์ เชื่อมั่นในศักยภาพของคน จึงได้มีการวางรากฐานของการสร้างความสัมพันธ์ด้วยวัฒนธรรมการทำงานด้วยความสุขและไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ได้แก่ กิจกรรมกินเป็นลืมป่วยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวทางเกษตรอินทรีย์และวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด รวมทั้งกิจกรรมแบ่งปันสู่สังคมอีกหลายอย่าง ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 องค์กรแห่งนี้ก็ได้รับผลกระทบทางธุรกิจเช่นเดียวกัน แต่ก็ยอมรับว่าองค์กรได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวไว้ได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่เกี่ยวขัองกับการพัฒนาศักยภาพของคน การรักษาระเบียบวินัย การสร้างจิตสำนึกที่ดีของคนในองค์กร […]

วิดีโอสรุปงาน MORAL BUSINESS FORUM 2020

MORAL BUSINESS FORUM 2020” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มธุรกิจภาคเอกชน ผู้มีเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม  [yotuwp type=”videos” id=”WdyY0vA-CY0″ ]

MORAL BUSINESS FORUM 2020

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 โครงการส่งเสริมองค์กรสุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม ดำเนินการโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้การสนับสนุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน MORAL BUSINESS FORUM 2020” (ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมองค์กรภาคเอกชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มธุรกิจภาคเอกชนผู้มีเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม รวมทั้งยกย่องเชิดชูนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่โดดเด่น ณ ห้อง เรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยองค์กรภาคธุรกิจเอกชนและหน่วยงานภาครัฐที่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 160 คน จาก 55 องค์กร รวมทั้งมีองค์กรที่สนับสนุนร่วมออกบูธนิทรรศการจำนวน 14 องค์กร การจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา กรุณามาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้กำลังใจแก่องค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับเนื้อหาสาระในงานครั้งนี้ประกอบด้วยการการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์กรมหาชน) เรื่อง “บทบาทศูนย์คุณธรรมกับการสนับสนุนองค์กรธุรกิจคุณธรรม” คุณชัชณารัช จันทนะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร […]

Copyright © 2019. All rights reserved.