web analytics

ตะล่อมสินพลาสติก

บริษัท ตะล่อมสินพลาสติก จำกัด

“สุขแท้ด้วยความเข้าใจ ห่วงใย และแบ่งปัน”   รู้จักกับตะล่อมสินพลาสติก            บริษัท ตะล่อมสินพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบเกี่ยวกับพลาสติกและปิโตรเคมี ให้กับ กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2517 ด้วยทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยความใกล้ชิดเหมือนครอบครัวเดียวกัน จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากว่า 40 ปี

Copyright © 2019. All rights reserved.