web analytics

ผึ้งน้อยเบเกอรี่

บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)

“พัฒนาคุณธรรมคน ด้วยหลัก 4 ม. ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้…..แม่น้ำทำอะไร…. บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นก่อตั้งเป็นบริษัทเมื่อ พ.ศ.2534 จากโรงงานผลิตสแตนเลสชนิดรีดเย็นเล็กๆ ที่ผลิตสินค้าลวดและเพลาป้อนสู่ตลาดสแตนเลสของไทย ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ. สมุทรปราการ ก็ค่อยๆ เติบโตและเพิ่มศักยภาพกำลังการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) ได้เติบโตเป็นผู้นำในการผลิต รีดเย็นลวด และเพลา ทั้งสแตนเลสและเหล็กคาร์บอน โดยจัดจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศสัดส่วนประมาณ ด้วยการคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าจนได้การยอมรับจากอุตสาหกรรมรถยนต์จากญี่ปุ่นและยุโรปอย่างต่อเนื่องเสมอมา

ผึ้งน้อยเบเกอรี่ : วินัยการเงินสร้างสุขในองค์กร

กว่าจะมาเป็นผึ้งน้อยเบเกอรี่ต้นแบบองค์กรแห่งความสุข เมื่อย้อนไป 50 กว่าปี  คุณผ่องพรรณ  ปาละพงศ์  กรรมการผู้จัดการบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ในปัจจุบัน  เดิมบ้านเกิดอยู่จังหวัดลำพูน เคยประกอบธุรกิจต่างๆมาแล้วมากมาย โดยคลุกคลีกับการค้าขายมาตั้งแต่เด็กๆ ทั้งขายพืชผัก กับข้าวพื้นเมือง ขนม น้ำมัน เกลือ น้ำตาล ทำขนมครก ทองหยิบ ทองหยอด ขนมไทย กะปิ หรือแม้กระทั่งเสริมสวยและตัดเย็บผ้า เป็นต้น

Copyright © 2019. All rights reserved.