web analytics

พอเพียง

บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด “พลิกวิกฤตผ่าโควิด -19”

โดย สิทธิพร กล้าแข็ง ช่วงระหว่างการเกิดวิกฤต Covid-19 ขึ้นนี้ ทุกคนก็คงเห็นแล้วว่าโรคระบาดนี้ทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงไปทั่วโลก ไม่เฉพาะแต่เรื่องการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของผู้คนเท่านั้น แต่การป้องกันโดยใช้มาตรการสร้างระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing ทำให้ส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่ สิ่งที่ตามมาที่เราเห็นก็คือการว่างงานจำนวนมหาศาล เพราะหลายธุรกิจต้องหยุดหรือชะลอการดำเนินงาน มีการคาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะติดลบอย่างมาก และคงเป็นไปอย่างนี้จนกว่าจะได้มีการผลิตวัคซีนหรือยาออกมาปราบไวรัสตัวนี้ ซึ่งทางวงการแพทย์เองต่างก็คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 2 ปีต่อจากนี้ ในระหว่างนี้ทุกประเทศก็คงอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์จำนวนมากเชื่อว่า โลกหลังวิกฤต Covid-19 จะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างแน่นอน เพราะถ้าสังเกตดู ในระหว่างเกิดวิกฤต Covid-19 นี้ มีหลายอย่างที่ทำให้ชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไป และอาจไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือวิกฤตอะไรขึ้นในสังคม ประเทศก็ต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้า ต้องดำรงอยู่ให้ได้ในท่ามสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น ประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยที่ระบบเศรษฐกิจจำต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศ ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นเดียวกัน มีหลายบริษัทที่ต้องปิดตัวไป ต้องหยุดกิจการชั่วคราว ต้องลดคน ลดเวลาทำงาน ลดเงินเดือน เพื่อประคองให้ธุรกิจอยู่ได้ในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์เช่นนี้ แต่ก็ยังมีบางองค์กรที่อาจจะเติบโตสวนกระแส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับตัว และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์กร ที่จะมองเห็นโอกาสในท่ามกลางความวิกฤตทางสังคม ซึ่งองค์กรที่จะกล่าวถึงวันนี้คือบริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การบริหารของ คุณพงษ์สิน เฉิดฉายพันธุ์ […]

บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดยุทธการสู้โควิด 19

บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดยุทธการสู้โควิด 19 โดย สิทธิพร กล้าแข็ง เป็นที่ทราบกันดีว่าในขณะนี้ (พ.ศ.2563) เกิดสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของคนทั้งโลก รวมทั้งประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ การเมืองหรือสิ่งแวดล้อม ล้วนแล้วแต่ได้รับความเดือดร้อนทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ ที่เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศได้รับความเสียหายอย่างหนัก ส่งผลให้องค์กรธุรกิจหลายแห่งต้องหยุดกิจการ หรือบางแห่งต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจ บางที่ต้องลดคนทำงาน ลดค่าตอบแทนเพื่อประคองไม่ให้องค์กรต้องหยุดกิจการ ทำให้คนทำงานในองค์กรได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง แต่ก็ยังมีหลายองค์กรที่สามารถปรับตัวสู้วิกฤติครั้งนี้จนประคองกิจการให้ดำเนินไปได้ หนึ่งในนั้นคือ บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด(มหาชน) ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มีพนักงานอยู่ในความดูแลจำนวน 400 คน อุโมงค์ฆ่าเชื้อที่องค์กรผลิตขึ้นมาใช้เองในบริษัท ผู้บริหารของ สตาร์เฟล็กซ์ เชื่อมั่นในศักยภาพของคน จึงได้มีการวางรากฐานของการสร้างความสัมพันธ์ด้วยวัฒนธรรมการทำงานด้วยความสุขและไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ได้แก่ กิจกรรมกินเป็นลืมป่วยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวทางเกษตรอินทรีย์และวิถีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิด รวมทั้งกิจกรรมแบ่งปันสู่สังคมอีกหลายอย่าง ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 องค์กรแห่งนี้ก็ได้รับผลกระทบทางธุรกิจเช่นเดียวกัน แต่ก็ยอมรับว่าองค์กรได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวไว้ได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่เกี่ยวขัองกับการพัฒนาศักยภาพของคน การรักษาระเบียบวินัย การสร้างจิตสำนึกที่ดีของคนในองค์กร […]

กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรักษา ร่วมพัฒนา เส้นทางของกลุ่มบริษัทชัยบูรณ์ในวันนี้ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน เช่น กาวอัด หมึกพิมพ์สกรีนและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพิมพ์สกรีนทุกชนิดและครบวงจรมานานกว่า 57 ปี และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ DTG เครื่องพิมพ์ดิจิตอลโดยจัดการการบริการให้ครอบคลุมทั่วทุกภาค ทุกจังหวัดของประเทศ สำหรับในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ได้จัดตั้งสำนักงานบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วโดยมี 2 สาขา คือ ปทุมวันและ ปทุมธานี

บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)

“พัฒนาคุณธรรมคน ด้วยหลัก 4 ม. ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้…..แม่น้ำทำอะไร…. บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นก่อตั้งเป็นบริษัทเมื่อ พ.ศ.2534 จากโรงงานผลิตสแตนเลสชนิดรีดเย็นเล็กๆ ที่ผลิตสินค้าลวดและเพลาป้อนสู่ตลาดสแตนเลสของไทย ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ. สมุทรปราการ ก็ค่อยๆ เติบโตและเพิ่มศักยภาพกำลังการผลิตสินค้าเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) ได้เติบโตเป็นผู้นำในการผลิต รีดเย็นลวด และเพลา ทั้งสแตนเลสและเหล็กคาร์บอน โดยจัดจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศสัดส่วนประมาณ ด้วยการคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าจนได้การยอมรับจากอุตสาหกรรมรถยนต์จากญี่ปุ่นและยุโรปอย่างต่อเนื่องเสมอมา

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) สาขา SMM5

“วินัยสร้างชีวิต สามมิตรเดินตามแนวคิดความพอเพียง” รู้จักกับ บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) บริษัท สามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2502 โดยดําเนินธุรกิจผลิตแหนบรถยนต์แห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด ในปี พ.ศ.2510 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์และรถบรรทุกสําหรับโรงงานผู้ประกอบรถยนต์แล้วจึงได้พัฒนามาสู่การผลิตและจําหน่ายพาหนะ เพื่อการขนส่งของตนเองภายใต้แบรนด์ “สามมิตร” ได้แก่ รถดัมพ์ รถพ่วง รถกึ่งรถพ่วง รถบรรทุกออกแบบพิเศษสำหรับใช้งานเฉพาะด้าน และผลิตชิ้นส่วนสำหรับใช้ในรถดัมพ์ รถพ่วง และรถกึ่งรถพ่วง เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่นด้วย ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามมิตรมอเตอร์สฯ ได้มีความตั้งใจแน่วแน่ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐานตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่จะไปสู่การเป็น “One Stop Logistics Solution Provider” โดยเน้นการสร้างความคุ้มค่าให้กับลูกกค้า และสนองตอบต่อแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้บริหารของบริษัทฯตระหนักดีว่า ต้นทุนของผู้ประกอบการภาคขนส่งนั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาสินค้าในกลุ่มพลังงานทางเลือก เพื่อช่วยลดภาระ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของผู้ประกอบการและสนับสนุนภาคการเกษตร ที่นับได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรแกนหลักของประเทศอันมีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตอย่างมั่นคง ปัจจุบันบริษัทสามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง […]

บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จํากัด

“แสงธรรมนำชีวี วิถีแห่งความพอเพียง ”   รู้จักกับแสงไทยเมตัลดรัม บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด ได้ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ตำบล  บางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทแสงไทย ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตถังโลหะ สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อบริการลูกค้านำไปบรรจุสินค้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำมัน อาหาร ผลผลิตการเกษตร และเคมีภัณฑ์ เป็นผู้ผลิตถังโลหะคุณภาพสูงรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด

“ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยพลังแห่งสติ ตามวิถีศาสตร์พระราชา” รู้จักกับ บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เจ.เอช.อุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้น พ.ศ. 2539 ณ ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระสอบพลาสติกทอสานและกระสอบเคลือบลามิเนต ลูกค้าหลักได้แก่ โรงสีข้าว โรงงานน้ำตาล โรงงานอาหารสัตว์ โรงงานแป้งหมักขนมจีน โรงงานแป้งมันสำปะหลัง เป็นต้น มีลูกค้าประมาณ 300 ราย ครอบคลุมกว่า 40 จังหวัด

Copyright © 2019. All rights reserved.