web analytics

สตาร์ปริ๊นท์

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)

“สตาร์ปริ๊นท์ ทำดี ทำได้ทุกที่ทุกเวลา”   ข้อมูลพื้นฐานองค์กร บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1992 เริ่มจากการทำธุรกิจผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษแข็ง สื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อธุรกิจต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดย ทำการผลิตอยู่ในห้องแถวเล็กๆ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ แต่ด้วยความขยันอดทน ของผู้บริหารที่พยายามพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งในปีค.ศ. 2014 จึงมีฐานลูกค้า ใหญ่ขึ้น ธุรกิจขยายตัวมากขึ้น

Copyright © 2019. All rights reserved.